Did You Know? รู้หรือไม่ พม่า มีเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นมหาเจดีย์ที่ยอมรับกันว่ามีความสวยงามยิ่งใหญ่ เก่าแก่และสูงที่สุดในโลก โดยได้รับการรับรองจากหนังสือ Guinness Book of Records เป็นมหาเจดีย์ที่ห่อหุ้มด้วยทองคำแผ่นบริสุทธิ์หนักถึง 9 ตัน ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าหลากหลายชนิดได้แก่ เพชร ทับทิม นิล ไพลิน และบุษราคัม ปลายยอดของพระเจดีย์ประดับด้วยเพชรขนาดใหญ่ 76 กะรัต แขวนประดับด้วยกระดิ่งทองคำ 1,065 ใบ กระดิ่งเงิน 420 ใบ เวลาลมพัดจะได้ยินเสียงดังกังวานไพเราะจากระยะไกล สร้างความเลื่อมใสแก่ผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างมาก เจดีย์นี้จึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวม 8 เส้น นอกเหนือจากความสวยงามและความอลังการแห่งความศรัทธาของชาวพุทธแล้วนั้น ยังประกอบไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ควรแก่การไปนมัสการขอพร ———————————————————————————————— ติดตามเส้นทางตามรอยบทความได้ที่ : รับชมโปรแกรมการเดินทาง ติดตามบทความการท่องเที่ยวได้ที่ : รับชมบทความการท่องเที่ยว รวบรวมเรื่องราว : บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ ———————————————————————————————— รับชมโปรแกรมการเดินทางสุด Exclusive ได้ที่ http://www.imageholiday.com ติดต่อสอบถามรับข้อมูลการเดินทางได้ที่ โทร : 02-661-8081 / 086-688-8081 Facebook :…

” Loy Krathong Festival ” ประเพณีที่ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทย

วันลอยกระทงในประเทศไทยจะมีขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งในปีนี้ 2561 ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำเรื่องราวของ ประเทศอื่นๆ ที่มีเทศกาลวันลอยกระทง เหมือนประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้อ่าน ซึ่งจุดประสงค์ในการลอยกระทงของชาติอื่นๆอาจจะเหมือนหรือ แตกต่างจากเราขนาดไหนเชิญติดตามได้เลย ลอยกระทงประเทศลาว : ลอยกระทง หรืองานไหลเฮือไฟ ตรงกับ ขึ้น 15ค่ำ เดือน 11 โดยในวันนี้จะมีประเพณีการแข่งเรือที่ริมแม่น้ำโขง บูชาแม่นํ้าด้วยการลอยประทีป และไหลเรือไฟ สำหรับชาวหลวงพระบางยังมีความเชื่อว่าอีกว่า เป็นการบูชาคุณแห่งแม่นํ้าโขงที่เลี้ยงดูมา และเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จกลับมาจากการเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยกระทงประเทศพม่า : ลอยเพื่อบูชาพระอุปคุตที่อยู่กลางสะดือทะเลประเทศเมียนมาร์ มีตำนานว่าพระเจ้าอโศกมหาราชจะทรงสร้างพระเจดีย์ให้ครบ ๘๔.๐๐๐ แต่ถูกพระยามารขัดขวางคุกคามทำลายพระเจดีย์เหล่านั้น พระเจ้าธรรมาโศกราชจึงทรงขอร้องพระอุปคุต พระอุปคุตจึงไปขอร้องพระยานาค ให้ช่วยจับพระยามารด้วย พระอุปคุตจึงจัดการปราบปราบพระยามารจนสำเร็จ ตั้งแต่นั้นมาเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 12 ราษฎรจึงทำพิธีลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระยานาคสืบมาทุกๆ ปี ลอยกระทงประเทศกัมพูชา : หรือเรียกว่า เทศกาลน้ำ เป็นเทศกาลที่คล้ายกับลอยกระทงในประเทศไทยเราค่ะ…