AMALIENBORG PALACE.. DENMARK

กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย มีประวัติการก่อตั้งมาราวๆ คริสต์ศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งในยุโรป อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงพระราชวังหลวงที่เป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กอีกมากมาย

SHOPPING STROGET, COPENHAGEN

การเดินทางไปในแต่ละสถานที่ นอกจากจะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจ ที่พักสวยๆ   อาหารอร่อยๆ แล้ว เรื่องของการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เดินทางไปถึงสถานที่นั้นๆ อย่างแท้จริง …