ต้นแบบแห่งความคิดและศรัทธา สู่ความสัมพันธ์ที่มากกว่ามิตรประเทศ

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เมื่อประเทศไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คนไทยต่างพากันประทับใจและชื่นชมกับพระจริยวัตรอันงดงามของเจ้าชายจิกมี ที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ในตอนนั้น เมื่อพระองค์ได้เสด็จร่วมพระราชพิธีในฐานะพระราชอาคันตุกะ และทรงแสดงความนอบน้อมต่อผู้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ด้วยการยกพระหัตถ์ทักทายโดยไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย Advertisements

Read Article →

Punakha Dzong

ปูนาคา (Punakha) ปูนาคาเป็นเมืองเล็ก แต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูฏาน และเคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของประเทศนานถึง 300 ปี  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของชาวภูฏานอย่างปูนาคาซอง หรือป้อมปราการแห่งปูนาคา เป็นซองเก่าแก่แห่งที่ 2 ของภูฏาน

Read Article →

DOCHU LA VIEWPOINT IN BHUTAN

การเดินทางเส้นทางทิมพู-ปูนาคาในประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นระยะทางยาวกว่า 77 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ต้องลัดเลาะตามป่าเขา ในระหว่างทางเราจะพบกับจุดชมวิวโดชูล่า (DOCHU LA)

Read Article →

TSHECHUS FESTIVAL …BHUTAN

เทศกาลระบำหน้ากาก หรือเทศกาลเซซู (TSHECHUS FESTIVAL) เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวภูฏาน วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านไปชมสีสันของเทศกาลเซซูนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับเทศกาลเซซู เดิมเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพิธีกรรมทางศาสนา

Read Article →

CHOMOLHARI TREK BHUTAN

chomolhari trek Bhutan Jomolhari เทือกเขาสำคัญแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า หนึ่งในยอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย ที่ตั้งอยู่ในประเทศภูฏาน  เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของชาวภูฏาน  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดที่ศักดิ์สิทธิ์สูงเฉียดฟ้าอย่างวัดทักซัง หรือวัดรังเสือนั่นเอง โดยสามารถวัดความสูงของจุดที่สูงที่สุดได้อยู่ที่ 16,076 ฟุต ทำให้บางส่วนของยอดเขานั้นเกิดเป็นหิมะ  สร้างความสวยงามให้ผู้ที่มาพบเห็น

Read Article →

BHUTAN CITY

“ภูฏาน สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  ราชอาณาจักรภูฏาน (KINGDOM OF BHUTAN) มีชื่อในภาษาท้องถิ่น คือ DRUK YUL แปลว่า ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) ชาวภูฏานนั้นมีความเชื่อว่า เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนคำว่า ภูฎาน มาจากภาษาบาลีสันสกฤต อันมีความหมายว่า แผ่นดินบนที่สูง 

Read Article →