Greenstone หยกแห่งความหมาย ความเชื่อ และความศรัทธาแห่งนิวซีแลนด์

วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำพาทุกท่านไปรู้จักกับสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ ความศรัทธา ของชาวนิวซีแลนด์ที่มีมาอย่างช้านาน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Greenstone หยกของนิวซีแลนด์ หรือที่เรียกกันในภาษาเมารีว่า pounamu ซึ่งชาวเมารีชนเผ่าในประเทศนิวซีแลนด์ มีความเชื่อกันว่าหินนี้เปรียบเสมือนอาวุธผู้พิทักษ์ผู้สวมใส่ช่วยรักษาความสงบทางจิตวิญญาณ ให้ความแข็งแกร่ง สุขภาพที่ดี ความมีเสน่ห์และดึงดูดพลังอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ทำให้ผู้สวมใส่มีพลังอำนาจมากขึ้น สีเขียวของหยก คือ สีต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต สีแห่งความอุดมสมบูรณ์ สีแห่งความร่มเย็นเป็นธาตุไม้แผ่ขยายความมั่งคั่งร่ำรวย Greenstone ถูกคิดค้นขึ้นมาในแต่โบราณกาล ล้วนมีความหมายแฝงไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาใน Greenstone อันเป็นมงคลต่อมนุษย์ผู้สวมใส่และผู้ครอบครอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันได้นำ Greenstone มาเป็นเครื่องประดับ เช่น […]

Read Article →