“โรมานอฟ” ราชวงศ์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิรัสเซีย ตอนที่ 1

coat_of_arms_request_by_fenn_o_manic-d5gxiq6

(ตราประจำราชวงศ์โรมานอฟ)

 

                เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 23 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชาการกว่า 300 ล้านคน ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ ประวัติศาสตร์ของรัสเซียโดดเด่นตั้งแต่ยุคการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนมาถึงการปกครองแบบสาธารณรัฐ

rus_map

(แผนที่ประเทศรัสเซียในปัจจุบัน)

                ราชวงศ์โรมานอฟ นับเป็น ราชวงศ์ที่สองที่ปกครองจักรวรรติรัสเซีย (ต่อจากราชวงศ์ รูริค) ราชวงศ์โรมานอฟได้ถูกสถาปณาขึ้นปกครองรัสเซียในปีคริสตศักราช 1613 จนมาถึงเหตุการณ์สละราชสมบัติของ ซาร์นิโคลัสที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม คริสตศักราช 1917 และเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งใหญ่ของประเทศรัสเซีย และถือเป็นการปิดฉากระบอบการปกครองแบบสมบูรณายาสิทธิราชอีกด้วย
ตลอดระยะเวลา 304 ปี ของรัสเซียภายใต้การปกครองของราชวงศ์โรมานอฟ เกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆขึ้นมากมาย ซาร์หลายๆพระองค์นั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในเรื่อง การศึกษา การคมนาคม สาธารณูประโภคต่างๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและสยามอีกด้วย

nicolas1

ภาพครั้ง ซาร์นิโคลัสที่ 2 เสด็จเยือนสยาม (พระองค์ที่ 2 จากซ้ายแถวหน้าสุด)

                   ก่อนที่ราชวงศ์โรมานอฟจะขึ้นมามีบทบาทในรัสเซีย ประเทศนี้ปกครองโดยซาร์แห่งราชวงศ์รูริกที่ปกครองรัสเซียมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก หลังสิ้นยุคราชวงศ์รูริก เมื่อซาร์ ฟีโอดอร์ที่ 1 เสด็จสวรรคต และไม่มีผู้ใดสืบราชสมบัติ จึงได้มีการเชิญบาริส กาดูนอฟ ซึ่งเป็นพี่เขยของ ซาร์ ฟีโอดอร์ที่ 1 มาปกครอง แต่ทว่าในยุคของพระองค์ บ้านเมืองได้เกิดความระส่ำระสายทุกหัวระแหง ข้าวยากหมากแพง ส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างลำบาก
ในยุคนั้นต่างชาติพากันเข้ารุกรานรัสเซียในแบบที่เรียกว่าหัวกระไดบ้านไม่ทันแห้ง เกิดสงครามมากมาย จึงมีการเรียกช่วงเวลานั้นว่า “Time of Troubles” ภายหลังที่ซาร์กาดูนอฟ สวรรคต หลังครองราชย์อยู่ 7 ปี พระโอรสของพระองค์ก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทน แต่พระองค์ก็ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ ด้วยสาเหตุนี้ นักประวัติศาสตร์จึงไม่นับว่ากาดูนอฟเป็นราชวงศ์ของรัสเซีย

220px-michail_i-_romanov

(Aleksey Mikhailovich Romannov)
ซาร์มิคาอิลที่ 1

                ท่ามกลางความโกลาหล บรรดาขุนนางจึงต้องหาใครสักคนมาเป็นประมุขของประเทศเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจต่อประชาชน โดยภายหลังการประชุมของสภาขุนนาง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 50 เมืองทั่วดินแดน และชาวเมืองมอสโคว ต่างก็มีข้อสรุปให้มิคาอิลเป็นผู้ที่เหมาะสมุที่สุด ในขณะที่พระองค์มีพระชมน์มายุเพียง 16 พรรษาเท่านั้น
ซาร์แห่งราชวงศ์ใหม่ เป็นกษัตริย์ที่มีความสุภาพ ใจบุญ ไม่สร้างปัญหาให้กับใคร พระองค์ทรงรับฟังคำแนะนำของคณะองคมนตรี ซึ่งก็มีทั้งพวกที่หวังดีและพวกที่ประสงค์ร้าย
หลังจากที่รัสเซียได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความโกลาหลเพียงไม่นาน ซาร์มิคาอิลที่ 1 ได้ทำการปฏิรูปการปกครองประเทศ และฟื้นฟูสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ ได้แก่ สวีเดน และ โปแลนด์
พระองค์ใช้เวลาอย่างยาวนานเพื่ออุทิศให้แก่การฟื้นฟูและปฏิรูปประเทศรัสเซียให้ออกจากแนวคิดโบราณคและความโกลาหล และพระองค์มีความศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกาย ออโธดอกซ์ เป็นอย่างมาก พระองค์จึงมีพระราชโองการให้ฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางศาสนาขึ้นนับตั้งแต่นั้น
พระองค์ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลานาน 32 ปี และเสด็จสวรรคต 2 วันหลังจากนั้นขณะที่กรุงมอสโคว มีอายุ 49 ปี

tsar_fydor_iii_-cropped

(Feodor III Alexeyevich of Russia)
ซาร์ฟีโอดอร์ที่ 3

                       ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 3 แห่งรัสเซีย เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอเล็กซีที่ 1 ที่ประสูติจากพระมเหสีองค์แรกเสด็จขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา ขณะพระชนม์เพียง 14 พรรษา แต่เนื่องจากพระพลานามัยไม่แข็งแรงและทรงพิการมาแต่ทรงพระเยาว์จึงทำให้ทรงบริหารราชการแผ่นดินได้ไม่สะดวก และเมื่อพระมเหสีองค์แรกมีพระประสูติกาลพระราชธิดาองค์แรกและองค์เดียว แต่หลังจากนั้น 3 วัน พระมเหสีก็สิ้นพระชนม์ รวมไปถึงพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ตามกันไป ซาร์ฟีโอดอร์ที่ 3 ได้เสด็จสวรรคตในขณะพระชนม์เพียง 20 พรรษา สวรรคตโดยไร้รัชทายาท ราชสมบัติจึงตกแก่พระอนุชา 2 พระองค์คือ เจ้าชายอีวาน และ เจ้าชายปีเตอร์ โดยที่พระองค์ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้เจ้าชายองค์ใดสืบราชสมบัติ

ivan_v_by_anonym_kremlin_museum

(Ivan V Alekseyevich Romanov)
ซาร์อีวานที่ 5

                   ซาร์อีวานที่ 5 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 11 ใน ซาร์อเล็กซีที่ 1 แห่งรัสเซีย พระองค์ขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา ขณะพระชนม์เพียง 15 พรรษา ตลอดระยะเวลา 14 ปีในรัชกาล พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับ ซาร์ปีเตอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย พระราชอนุชาต่างพระมารดา

ซาร์อีวานที่ 5 ทรงปกครองแผ่นดินด้วยความเที่ยงตรง แต่ทว่าพระองค์ทรงมีปัญหาสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหมือนชายหนุ่มทั่วไป รวมถึงมีความพิกลพิกาลทางพระวรกาย ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างพระองค์และเจ้าชายปีเตอร์ในการขึ้นครองราชสมบัติ
หลังจากนั้นสภาขุนนางจึงได้ตัดสินใจให้ เจ้าชายปีเตอร์ และ เจ้าชายอีวาน ขึ้นครองราชย์สมบัติร่วมกัน และโดยมีพระนางโซเฟียเป็นผู้สำเร็จราชการแทนเจ้าชายทั้งสอง
กษัตริย์หนุ่มทั้งสองพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างสมบูรณ์แบบ แต่จะมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นครองราชย์ต่อสาธารณชนได้
ซาร์อีวานที่ 5 เสด็จสวรรคตขณะพระชนม์เพียง 29 พรรษาเท่านั้น

 

 

ติดตามรับชมบทความ “โรมานอฟ” ราชวงศ์สุดท้ายแห่งจักรวรรดิรัสเซีย ได้ในตอนต่อไป

รวบรวมเรื่องราว : บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์

ติดตามบทความการท่องเที่ยว : ติดตามรับชม

ติดตามเส้นทางตามรอยบทความ : รับชมโปรแกรม

———————————————————————————————

รับชมโปรแกรมการเดินทางสุด Exclusive ได้ที่

 www.imageholiday.com

ติดต่อรับข้อมูลการเดินทางได้ที่

Tel. 02-661-8081  / 086-688-8081

Facebook :
Youtube :         
Line Official :
Line :
Youtube :
Instagram :
อิมเมจ ฮอลิเดย์  “แล้วคุณ…จะรักเรา”

ขอบคุณรูปภาพ : https://www.flickr.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s