ต้นแบบแห่งความคิดและศรัทธา สู่ความสัมพันธ์ที่มากกว่ามิตรประเทศ

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เมื่อประเทศไทยมีการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คนไทยต่างพากันประทับใจและชื่นชมกับพระจริยวัตรอันงดงามของเจ้าชายจิกมี ที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ในตอนนั้น เมื่อพระองค์ได้เสด็จร่วมพระราชพิธีในฐานะพระราชอาคันตุกะ และทรงแสดงความนอบน้อมต่อผู้มีโอกาสได้เข้าเฝ้า ด้วยการยกพระหัตถ์ทักทายโดยไม่ถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย

of1g0x1ipmx95wscoyk-o

of1dnfpvdupgqrj2amc-o-1555

of1dw4kod7av91x1coc-o

พระจริยวัตรรวมถึงพระสิริโฉมงดงามของเจ้าชายจิกมีในวันนั้น ได้กลายเป็นที่พูดถึงไม่น้อยในหมู่คนไทย และปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์ทรงกลายเป็นเจ้าชายที่ชาวไทยหลายคนรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่าง พระองค์ทรงเคารพและชื่นชมในหลวง ร.9 ของเรามากทีเดียว

a4455229-2

1365575750-a445613916-o

13240113_10154263359897922_536169890598540771_n-567x720

13187976_275466659465986_1091319347_n

ขณะที่ภูฎานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ดี แต่รายได้ของประชากรไม่มาก และมีปัญหาภูมิประเทศพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูง แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงของทั้ง 2 ประเทศจึงเริ่มต้นจากนักวิชาการ นักการทูต รัฐมนตรีด้านการเกษตรของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้งานที่จังหวัดเชียงใหม่คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินมาไทยในครั้งนั้น เจ้าชายจิกมีก็ทรงงานด้านการเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง ทรงสานต่อโครงการความร่วมมือระหว่างภูฏานและไทย ในการพัฒนาพื้นที่บนภูเขาสูงที่ริเริ่มไม่กี่ปีก่อนหน้านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศบนพื้นที่สูงอย่างภูฏานมาโดยตลอด

a10587231-7

a10587231-6

of8ebh10opvvinoim7jw-o

of8eb6h1e5q77zv7lk3-o

of8ebuh3dra60zz1fxr-o

กระทั่งเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน พระองค์ก็ได้เสด็จเยือนไทยอีกครั้ง และมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ แด่เจ้าชายจิกมี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงในหลวงว่าพระองค์ทรงได้เห็นประชาชนไทยแสดงความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องประเทศ และในโอกาสที่ปี 2549 เป็นปีมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี นับว่าเป็นปีที่พิเศษต่อพระองค์เช่นกัน เพราะพระองค์ทรงรัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมาก ทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ซึ่งท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งถึงในหลวง “ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าได้เห็นประชาชนของไทยแสดงความจงรักภักดี และเสียสละ แก่พระมหากษัตริย์และประเทศของตน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประชาชนคนไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วย”

“สำหรับปีนี้เป็นปีมงคลของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นปีที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก  พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม ”

“เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตรครั้งนี้ จะต้องเป็นเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่จะเรียนรู้นั้น  หาได้ไม่ยากเลยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ทรงงานอย่างหนัก พระทัยดี ทรงมีความยุติธรรม  ทรงเป็นบุคคลที่มีความพยายาม มุ่งมั่น ทำเพื่อประเทศชาติ ข้าพเจ้าอยากจะให้เยาวชนไทยและคนไทย ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เพื่อดำรงชีวิตตามที่พระองค์ปฏิบัติ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเยาวชนไทยทำได้ ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่เยาวชน ต้องระลึกเอาไว้ในใจเสมอว่า ตัวเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น มีประชาชนไม่มากนักที่ได้มีโอกาสเท่ากับคนไทย…”

download

3_265

c20062811175247

ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันนั้นเอง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย นัมชุก พระราชบิดาของพระองค์ทรงสละราชสมบัติ พระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็น “สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก” หรือ “กษัตริย์จิกมี” ก่อนที่พระราชพิธีราชาภิเษกจะเกิดขึ้นหลังจากนั้น 2 ปี จากวันนั้นถึงวันนี้กษัตริย์จิกมีก็ยังทรงมุ่งมั่นพัฒนาประเทศด้วยแนวทางคล้ายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเคารพพ่อหลวงของชาวไทยมาก

a10745133-15

y29udgvudhmlmkzmawxlcyuyrnbozxqlmkylrtalqjglquelrtalqjglodq1osuyrivfmcvcocu4msvfmcvcocvbmju5jtjgntgwmgy0y2e0zdywzs5qcgc

กระทั่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวพระอาการประชวรหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ก็ทรงมีพระราชโองการให้พระทุกวัดสวดมนต์ถวายพระพรทั่วประเทศ และในวันต่อมาเมื่อทรงทราบถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ก็ทรงอาลัยยิ่งนัก ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและพระราชโอรส เพื่อร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และเช่นเคย พระองค์ยังคงมีพระจริยวัตรอันงดงาม ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ ซึ่งนับเป็นพระจริยวัตรเฉพาะพระองค์ที่คนไทยจดจำได้เสมอ

oezqkvg4hu6fk5b8zau-o

oezqlqgz4jwpzjhrkoh-o

14718383_291702007895803_7771323978685087744_n

a10745133-0

14716620_1124644794258111_6528982977257406464_n

รวบรวมเรื่องราว : บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์

ติดตามบทความการท่องเที่ยว : ติดตามรับชม

ติดตามเส้นทางตามรอยบทความ : รับชมโปรแกรม

———————————————————————————————

รับชมโปรแกรมการเดินทางสุด Exclusive ได้ที่

 www.imageholiday.com

ติดต่อรับข้อมูลการเดินทางได้ที่

Tel. 02-661-8081  / 086-688-8081

Facebook :
Youtube :         
Line Official :
Line :
Youtube :
Instagram :
อิมเมจ ฮอลิเดย์  “แล้วคุณ…จะรักเรา”
ขอบคุณรูปภาพ : www.pptvthailand.com

http://www.baabin.com

http://soraouji.com

http://pantip.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s